Stora Wäsby Slott JANUARI 2017

Slottsträdgården

Stora Wäsby Slott är ett mycket vackert slott utanför i Stockholm. Stora delar av slottets trädgårdsdelar är fint planerade, men några delar har under åren varit lite bortglömda. Vi fick i uppgift att ta tag i huvudbyggnadens terass och baksida och försöka göra dessa delar trevligare och intimare för att familjen skulle få en mer privat trädgårdskänsla. Tidigare utgjordes den stora ytan enbart av grus, vilket idag är en hyvlad kalksten i två olika format. Terassen ramades in av bokhäckar och planteringen höjdes upp något för att bädda in platsen. Växtligheten i planteringarna knuter ihop den mer vilda omgivande naturen med strikta formklippta former.
Träden är konformade prydnadsaplar som blommar vackert på försommaren och vars bär sitter kvar långt in på vintern.