Skärgårdsträdgård FEBRUARI 2018

Stockholms Skärgård

Uppe på en brant slänt i Stockholm innerskärgård ligger en liten röd stuga. Här är tillgången på vatten begränsad, så vi var tvungna att planera för en trädgård som tål mycket torka. Naturstensmurar håller upp jorden och uppför slänten slingrar sig en trappa upp. Trappan bäddas in av torktåliga marktäckare och buskar såsom timjan, backnejlika, olika sedumsorter och buskar så som dvärgtall och bukettapel.