Villa Linnea JANUARI 2017

Familjeträdgård

En trädgård skapades att använda för vuxna och barn med många olika platser, lekstuga, klättervägg och med en naturlig vild växtlighet.
Ett garage byggdes in i slänten och behövd gömmas i en grön slänt, murar och trappor tar upp den stora höjdskillnaden mellan gata och hus.