Djursholm JULI 2013

Natursten och Grönska

På tomten låg berget ytligt och trädgården fick anpassa sig därefter. De gamla murarna var byggda i granit med en toppsten i röd kalksten, så den nya marksten på terrassen fick även de en kombination av brun/grå kalkstensplattor kantade av gatsten i halvformat.
En gammal kalkstensrundel hittades i gräset och fick bli ett fint blickfång till entrén och rymmer nu en gulved.