Stocksund MARS 2012

Från Skog till Terass

Tomten är en skogstomt som till stor del består av berg. Istället för att anpassa stenläggningen till berget integrerades det och man fick större ytor att vistas på.
Det skapades olika möjligheter för att umgås, en plats för både morgonkaffe och middag med många vänner.