Lidingö FEBRUARI 2016

En Villa med Utsikt

I och med dränering och renovering så blev en ömformning av trädgård befogad. Nya gångar och uteplatser skapades med natursten såsom rostskiffer och granit. Berget togs fram i dager och trädgården formades därefter.