Silverdal NOVEMBER 2008

Blommande radhusträdgård

Med uppdrag från JM ritade vi en visningsträdgård för de nybyggda radhusen i Silverdal.

Tanken var att trots att husen ligger så tätt så skulle trädgården vara en privat plats och ett sätt att vidga husets olika vistelseutrymmen och former.

Husens svarta slamfärg gör sig mycket bra mot trädgårdens blommor och grönska. En luftig pergola ger en tydlig rumslighet och i den lilla trädgården rymms det flera olika möjligheter för olika antal personer och tillfälle.